Psykolog Monica Stougaard Nielsen

Contact

Psykolog Monica Stougaard Nielsen

Contact

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi er fokus på, hvad man tænker om sig selv, de problemer, som man har, og hvordan man løser dem. Metoden anvendes ofte i behandlingen af angst og depression.

Udgangspunktet for behandlingen kan være et aktuelt eller tidligere problem, hvorudfra man undersøger de tanker, følelser og kropslige reaktioner, som opstod grundet problemet, og hvilken adfærd problemet resulterede i.

Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder og alternative handlingsstrategier.

Der er ofte hjemmearbejde, hvor man skal øve sig på de alternative strategier, som man er kommet frem til i samtalen.