Psykolog Monica Stougaard Nielsen

Contact

Psykolog Monica Stougaard Nielsen

Contact

Jeg er uddannet cand.psych. og Ph.D. fra Aarhus Universitet i 2003. I både mit speciale og Ph.D. har jeg fordybet mig i, hvordan mennesker reagerer og mestrer livet, efter de er blevet rygmarvsskadet.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet i 2006, og specialist i psykoterapi i 2015.

I 2016 blev jeg akkrediteret som EMDR-terapeut, og i 2022 blev jeg supervisor i EMDR.

Aktuelt er jeg under uddannelse til kunstterapeut.

Ved siden af min privatpraksis, hvor jeg arbejder på deltid, arbejder jeg på Klinik for PTSD og Angst i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital (Skejby Sygehus).

Jeg har solid erfaring med at behandle mennesker, som er blevet traumatiseret og har udviklet PTSD, ofte med komorbiditet; såsom depression, angst, stress o.a.

Jeg har behandlet mennesker, som er blevet traumatiseret efter en ulykke, eller som har oplevet en eller flere voldsomme og traumatiske hændelser på arbejdspladsen, f.eks som pædagog, sygeplejerske eller ved politiet. Derudover har jeg behandlet mennesker, der er traumatiseret efter krig, tortur og flugt; samt mennesker som har haft en svær opvækst med overgreb og lignende.

Desuden har jeg superviseret kolleger og andre fagkolleger, bl.a. i EMDR.