Psykolog Monica Stougaard Nielsen

Contact

Psykolog Monica Stougaard Nielsen

Contact

Behandlinger

Jeg tilbyder individuelle forløb og gruppebehandling, som kan styrke dine ressourcer, skabe forandring og give dig bedre livskvalitet.

Jeg har solid erfaring og indsigt med f.eks. PTSD, angst, stress, depression, lavt selvværd, sorg, kriser og traumer; både som individuelle forløb og i grupper.

Den individuelle behandling består af en eller flere samtaler i et trygt miljø, hvor vi sammen undersøger dit problem og baggrunden for det. I løbet af samtalerne vil du få en større forståelse for dig selv, og få nye strategier til at håndtere dine problemer med.

Gruppebehandlingen forløber over flere gange. Før du starter i gruppen, kommer du til en individuel samtale, hvor vi sammen undersøger dit problem og dit ønske for behandlingen.

Behandlingsoversigt

  • individuel EMDR-behandling

  • kunstterapi, både som individuel behandling og som gruppebehandling

  • egenterapi for psykologer

  • personligt udviklingsarbejde både individuelt og i gruppe.

Gruppeforløb for PTSD-ramte

I gruppe med andre, som har PTSD pga. arbejdsrelaterede traumatiske hændelser, arbejdes der med, hvordan hverdagen klares og på at få udvidet sine handlemuligheder.

Der vil blive arbejdet med de traumatiske oplevelser, selvfølgelig altid med respekt for det enkelte traume. Fokus vil også være på den ændrede identitet, selvværd og relationer.

Gruppestørrelsen er fra 2–6 deltagere og gruppen er med løbende optag (slow open).

Gruppeforløb med personligt udviklingsarbejde

I gruppe med andre vil der være fokus på dine personlige temaer. I gruppen arbejdes der på at skabe rum til nærvær og fordybelse.

Fokus er på dine muligheder og begrænsninger. Der arbejdes med livserfaringer, som kan være tab og / eller traumatiske oplevelser. Derudover arbejdes med dynamiske og eksistentielle temaer og mønstre af særlig personlig og arbejdsmæssig betydning.

Grundlaget er kunstterapi ud fra en jungiansk forståelsesramme kombineret med rollespil og meditationsøvelser.

Gruppestørrelsen er fra 2–6 deltagere.